Saturday, January 6, 2018

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 6, 2018

Ika-6 ng Enero

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Marcos 1, 7-11

« Basahin at Pakinggan »