January 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 31, 2018

Paggunita kay San Juan Bosco, Pari
Miyerkules ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 24, 2. 9-17
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

D’yos ko, ako’y patawarin sa aking pagkasuwail.

Marcos 6, 1-6

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 24, 2018

Paggunita kay San Francisco de Sales
Miyerkules ng Ikatlong Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Samuel 7, 4-17
Salmo 88, 4-5. 27-28. 29-30

Sa kanya mananatili ang aking pag-ibig lagi.

Marcos 4, 1-20

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 14, 2018

Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Samuel 3, 3b-10. 19
Salmo 39, 2 at 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

1 Corinto 6, 13k-15a. 17-20
Juan 1, 35-42

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 8, 2018

Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon (B)

Isaias 42, 1-4. 6-7
Salmo 28, 1a at 2. 3ak-4. 3b at 9b-10

Basbas ng kapayapaa’y sa bayan ng Poong mahal.

Mga Gawa 10, 34-38
Marcos 1, 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 6, 2018

Ika-6 ng Enero

1 Juan 5, 5-13
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Marcos 1, 7-11

« Basahin at Pakinggan »

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 5, 2018

Ika-5 ng Enero

1 Juan 3, 11-21
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Purihin ng lahat ang D’yos, parangalan s’yang malugod.

Juan 1, 43-51

« Basahin at Pakinggan »