Saturday, December 2, 2017

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 2, 2017

Sabado ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Daniel 7, 15-27
Daniel 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87

Dakilai’t papurihan ang Poon magpakailanman.

Lucas 21, 34-36

« Basahin at Pakinggan »