Thursday, August 17, 2017

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 17, 2017

Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Josue 3, 7-10a. 11. 13-17
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 18, 21 – 19, 1

« Basahin at Pakinggan »