Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 31, 2017

July 31, 2017

in Tagalog Mass Readings

Paggunita kay San Ignacio ng Loyola
Lunes ng Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 32, 15-24. 30-34
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Mateo 13, 31-25

UNANG PAGBASA
Exodo 32, 15-24. 30-34

Pagbasa mla sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat.

Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, “Parang may digmaan sa kampo.”

“Ang naririnig ko’y hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan,” sagot ni Moises.

Nang sila’y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng budok ang mga tapyas na bato at ito’y nadurog. Pagkatapos, dinurog niya ito nang pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, “Ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito?”

Sumagot si Aaron, “Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya’t tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas, tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyon.”

Kinabukasana, sinabi ni Moises sa mga tao, “Napakalaki ng nagawa ninyo kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon, baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad.” Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, “Napakalaking kasalanan ang nagawa ng mga tao; gumawa sila ng diyos-diyosang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapatatawad, burahin nan inyo sa inyong aklat ang aking pangalan.”

Sumagot ang Panginoon, “Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 105, 19-20. 21-22. 23

Tugon: Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Sa may Bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka,
matapos mahugis ang ginawa nila’y kanilang sinamba.
Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa diyos na nilikha,
sa diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa.

Tugon: Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang Tagapagligtas,
na yaong ginawa doon sa Egipto’y kagila-gilalas.
Sa lupaing iyon ang ginawa niya’y tunay na himala.
Sa Dagat na Tambo yaong nasaksihan ay kahanga-hanga.

Tugon: Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Ang pasiya ng Diyos sa ginawa nila’y lipulin pagdaka,
agad na dumulog sa Poon, si Moises namagitan siya,
at hindi natuloy yaong kapasiyahan na lipulin sila.

Tugon: Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

MABUTING BALITA
Mateo 13, 31-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito: may isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi, ngunit kapag natanim na at lumago ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito’y nagiging punongkahoy, anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito.”

Nagsalaysay pa siy ang ibang talinghaga. “Ang paghahari ng Diyos ay katlad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina, at umalsa ang buong masa.”

Sinabi ni Hesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:

“Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinghaga,
ihahayag ko sa kanila ang mga bagay na nalihim mula nang likhain ang sanlibutan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

JIMMY YU July 19, 2017 at 11:45 pm

Marami pong tulong ang inyong ipinagkakaloob. Hindi lamang po sa araw-araw na gustong magbasa kundi sana rin po sa mga nag-aaral ng Salita ng Diyos. SALAMAT PO. ANG TINUTUKOY KO ANG “ADVANCE PRINTING NG MGA SUSUNOD NA MISA.” (1 year o maski 6 mos.) MAHALAGA PO ITO SA MGA NAG-AARAL AT NAGHAHANDA NG MGA PAGBASA SA ATING KANYA-KANYANG SIMBAHAN. MAS CONVENIENTE DAHIL NASA MOBILE DEVICE NA O DESKTOP HINDI NA SA MABIGAT NA LEDTIONARYO. MARAMING SALAMAT PO.

Reply

Jimmy Yu July 20, 2017 at 12:00 am

BRO. SIS. AS I’VE MENTIONED BEFORE, THE WORK YOU DO IS IMPORTANT. I WOULD LIKE TO SUGGEST FURTHER THE ADVANCE PRINTING OF MAASES (AT LEAST ONE YEAR ADVANCE) THIS WIOULD GREATLY HELP THOSE WHO WOULD LIKE TO READ THE DAILY READINGS (MASS) FARTHER FOR REFERENCE TOO. ANY TIME ANY WHERE IN ADVANCE AND IF IN A MOBILE DEVICE VERY HANDY, LIGHT. THANKS.

Reply

Jimmy Yu July 20, 2017 at 12:05 am

BRO. SIS. AS I’VE MENTIONED BEFORE, THE WORK YOU DO IS IMPORTANT. I WOULD LIKE TO SUGGEST FURTHER THE ADVANCE PRINTING OF MAASES (AT LEAST ONE YEAR ADVANCE) THIS WIOULD GREATLY HELP THOSE WHO WOULD LIKE TO READ THE DAILY READINGS (MASS) FARTHER FOR REFERENCE TOO. ANY TIME ANY WHERE IN ADVANCE AND IF IN A MOBILE DEVICE VERY HANDY, LIGHT. THERE WILL BE MORE FOLLOWERS WHEN YOU ADAVANCE PRINT THAN PRINT PREVIOUS PRINT. THANKS.

Reply

Romeo meneses July 30, 2017 at 6:01 pm

Thank you for sharing the words of God. God bless.

Reply

monica m. montemayor July 30, 2017 at 10:22 pm

The verse for Allelluia is missing

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: