Friday, May 26, 2017

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 26, 2017

Paggunita kay San Felipe Neri, Pari
Biyernes sa Ika-6 ng Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 18, 9-18
Salmo 46, 2-3. 4-5. 6-7

Hari ng sangkalupaan, D’yos na Makapangyarihan.

Juan 16, 20-23a

« Basahin at Pakinggan »