Friday, February 17, 2017

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 17, 2017

Biyernes ng Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 11, 1-9
Salmo 32, 10-11. 12-13. 14-15

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Marcos 8, 34 – 9, 1

« Basahin at Pakinggan »