Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 27, 2016

June 20, 2016

Lunes sa Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Amos 2, 6-10. 13-16
Salmo 49, 16bk-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

Mateo 8, 18-22

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 27, 2016
Lunes sa Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

UNANG PAGBASA
Amos 2, 6-10. 13-16

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Amos

Ito ang sabi ng Panginoon: “Nagkasalang paulit-ulit ang mga taga-Israel. Sila’y tiyak na parurusahan ko, sapagkat dahil sa suhol, pinarusahan nila ang mga walang sala at pinagbiling alipin ang di makabayad, kahit sa halaga ng isang pares na sandalyas. Niyuyurakan nila ang mga walang kaya at ipinagtutulakan ang mahihirap. Nakikipagtalik ang mag-ama sa iisang babaing nagbibili ng aliw anupa’t nalalapastangan ang aking banal na pangalan. Hinihingan nila sa tabi ng alinmang dambana ang balabal na sangla ng isang may utang. Sa templo ng kanilang Diyos ay nag-iinuman sila ng alak na binili ng salaping inagaw sa mga dukha. Nagawa pa nila ito sa akin matapos kong lipulin ang mga Amoreo, mga taong sintatangkad ng punong sedro at sintitigas ng punong ensina, na pinuksa kong lahat alang-alang sa kanila.

“Inilabas ko kayo mula sa Egipto, pinatnubayan sa ilang sa loob ng apatnapung taon at ibinigay sa inyo ang lupain ng mga Amoreo. Kaya, pahihirapan ko kayo, gaya ng kariton na di makalakad sa bigat ng dala. Hindi makatatakas ang matutuling tumakbo; manghihina pati ang matitipuno at di maililigtas ng mga kawal maging ang kanilang sarili. Ealang tatamaan ang mga manunudla, di makaliligtas ang matuling tumakbo at di rin makatatakas ang mga nakakabayo. Ang pinakamatapang na mandirigma ay hubad na tatakas sa araw na iyon.” Ang Panginoon ang nagsabi nito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 49, 16bk-17. 18-19. 20-21. 22-23

Tugon: Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos?
At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod?
Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot,
at ni ayaw na tanggapin yaong aking mga utos.

Tugon: Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan,
at kung sinong mapang-apid siya ninyong kasamahan.
Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin;
sa inyo ay bale wala ang gawang magsinungaling.

Tugon: Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid,
at kay daming kapintasang sa kanila’y nasisilip.
Kahit ito ay ginawa hindi kayo alumana,
kaya naman ang akala, kayo’t ako’y magkaisa;
ngunit ngayon, panahon nang kayo’y aking pagwikaan
upang inyong maunawa ang ginawang kamalian.

Tugon: Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

Kaya ngayo’y dinggin ito, kayong ako’y hindi pansin,
kapag ako’y di dininig, kayo’y aking wawasakin;
wala kayong aasahang magliligtas sa hilahil.
Ang parangal na nais ko na sa aki’y ihahain,
ay handog ng pagsalamat, pagpupuring walang maliw;
akin namang ililigtas ang lahat na masunurin.

Tugon: Tinig ng D’yos dapat dinggin kahit ng ayaw pumansin.

ALELUYA
Salmo 94, 8ab

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 8, 18-22

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, nang makita ni Hesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, “Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon?” Sumagot si Hesus: “May mga lungga ang mga asong-gubat, at may mga pugad ang mga ibon, ngunit ang Anak ng Tao’y wala man lamang matulugan o mapaghingahan.” Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, “Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?” Ngunit sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin, at ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

{ 1 comment… read it below or add one }

Angelita S. Maramba June 21, 2016 at 9:26 am

Good am po:

Thanks for sending me copies of the Tagalog readings for the week June 21 to 27. This would help me a lot in preparing myself spiritually as a lector and commentator in our community. However, I would like to request if you have a specific readings for the Feast of our Mother of Perpetual Help which will fall on Monday, June 27th. I have gone over the attached readings for June 27 and would like to inquire if this is fitting for this celebration. Once again, thanks always for your spiritual enrichment through the readings of these scriptures.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: