Friday, April 29, 2016

Mga Pagbasa – Biyernes, Abril 29, 2016

Paggunita kay Santa Catalina de Siena
Biyernes ng Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 15, 22-31
Salmo 56, 8-9. 10-12

Sa gitna ng mga bansa sabihing “D’yos ay Dakila!”

Juan 15, 12-17

Basahin at pakinggan →