Tuesday, April 26, 2016

Mga Pagbasa – Martes, Abril 26, 2016

Martes sa Ika-5 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 14, 19-28
Salmo 144, 10-11. 12-3ab. 21

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Juan 14, 27-31a

Basahin at pakinggan →