Thursday, April 7, 2016

Mga Pagbasa – Huwebes, Abril 7, 2016

Huwebes sa Ika-2 Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 5, 27-33
Salmo 33, 2 at 9. 17-18. 19-20

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Juan 3, 32-26

Basahin at pakinggan →