Wednesday, December 16, 2015

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 16, 2015

Ika-16 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 56, 1-3. 6-8
Salmo 66, 2-3. 5. 7-8.

Nawa’y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao.

Juan 5, 33-36

« Basahin at Pakinggan »