Friday, November 13, 2015

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 13, 2015

Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 13, 1-9
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

Lucas 17, 26-37

« Basahin at Pakinggan »