Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 14, 2015

July 14, 2015

in Tagalog Mass Readings

Play

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 2, 1-15a
Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Mateo 11, 20-24

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 14, 2015
Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

UNANG PAGBASA
Exodo 2, 1-15a

Pagbasa mula sa aklat ng Exodo

Noong mga araw na iyon, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng lalaki. Napakaganda ng bata kaya’t tatlong buwang itinago ng ina. Nang hindi na ito maaaring itago pa, kumuha siya ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran. Pagkatapos, isinilid niya rito ang bata at inilagay sa talahiban sa gilid ng ilog. Ang ate naman ng bata ay lumagay sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari.

Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng Faraon. Natanaw niya ang basket kaya’t ito’y ipinakuha sa kanyang katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabim “Ito’y anak ng isang Hebrea.”

Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabim “Kung ibig po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa batang iyan.”

“Sige, ihanap mo ako,” sagot ng prinsesa.

Umalis ang batang babae at tinawag ang kanyang ina. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, “Alagaan mo ang batang ito at uupahan kita.” Kinuha ng ina ang bata at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa, at siya’y itinuring na anak nito. Sinabi niya, “Napulot ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya.”

Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Egipcio ang isang Hebreo. Luminga-linga siya. Nang walang makitang tao, pinatay niya ang Egipcio at ibinaon sa buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang galawang Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, “Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo?”

“Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mangasiwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako, tulad ng ginawa mo sa Egipcio?” ganting tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nalaman na may nakakita pala sa ginawa niya sa Egipcio. Nakarating ang balita kay Faraon kaya ibig niyang ipapatay si Moises, ngunit ito’y nakatakas at nakarating sa Madian.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Tugon: Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Lumulubog ako sa burak at putik,
at sa malaking along nagngangalit.

Tugon: Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

At sa ganang akin, ako’y dadalangin
sa iyo, O Poon, sana’y iyong dinggin
sa mga panahon na iyong ibigin;
dahil sa dakilang pag-ibig sa akin,
ang iyong pangakong pagtubos ay sundin.

Tugon: Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Naghihirap ako’t mahapdi ang sugat,
O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas.
Pupurihin ang diyos, aking aawitan,
dadakilain ko’t pasasalamatan.

Tugon: Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Kung makita ito niyong mga dukha,
sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan,
Lingkod na bilanggoy’s di nalilimutan.

Tugon: Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

MABUTING BALITA
Mateo 11, 20-24

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinumbatan ni Hesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapgkat hindi sila nagsisi’t tumalikod sa kanilang mga kasalanan. “Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Betsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga tagaroon upang ipakilalang sila’y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo: sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit? Ibabagsak ka sa Hades! Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana’y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa Araw ng Paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.


MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

jolina crispino August 5, 2015 at 6:50 pm

gusto ko pa po ung turo ng diyos at malaman ang lahat ng kanyang mga salita tulad ng kanyang turo

Reply

majolinacrispino_8 August 5, 2015 at 7:08 pm

alam nio po mga mother/kapatid ay gusto nio po bang malaman ang lahat ng kanyang mga salita ng diyos magbasa lang po ng iyong mga bibliya tungkol po sa diyos at doon nio po malalaman ang kanyang mga salita at hindi lang po un makakasama nio pa po sya sa araw-araw pag kau po ay nagbabasa lagi ng iyong mga bibliya sige po mga mother/kapatid God blessed Everyone muah!!!ishare nio po sa mga cm8/kamag-anak at kau po ay mabebless!!!

Reply

majolinacrispino August 5, 2015 at 7:31 pm

mahalin po natin ang ating mga mahal sa buhay mga kapatid at syempre po unahin po natin ang ama natin na nasa langit at palagi po tau nagpapasalamat sa lahat ng kanyang binibigay na blessing saatin,palagi din pong nananalangin sa araw-araw sa bawat kilos natin at kahit kunting panalangin lang po na nanggagaling saating puso natin at hindi lang po yan mga kapatid sanayin din po nating na manalangin sa diyos kasi po un po iyong nagpapasaya saatin ama na nasa langit saating panginoon hesuskristo number po yan saating buhay!ok po mga kapatid tandaan po natin ang ating mga salita ng diyos dahil isa din po ito na magbabago ng ating buhay!!blessed everyone muah at mahal na mahal po tau ng ating ama na nasa langit AMEN!!_O8

Reply

majolinacrispino August 5, 2015 at 8:14 pm

Utos po ng diyos sainyo mga bakla at tomboy!!!MGA minamahal kong mga anak hindi nio ba alam na ang ginagawa nio yan ay masama sa iyong buhay/sa iyong sarili hindi nio ba alam na mahal na mahal ko kaung mga anak ko at hindi nio ba alam na ang nilikha ko lang ay lalaki at babae.at hindi rin nio alam na totoo ang impiyerno/hell at totoo din ang langit/heaven yan ung mga mabuti at masama na pupuntahan nio kung saan niong gusto na puntahan.alam nio mga minamahal kong anak ayaw ko kaung mapapunta sa iyong kinakaharap kung kau ay mamatay na.kaya sinasabi ko na saiyo na itigil nio na ang ginagawa nio na mag-asawa na lalaki na lalaki at babae na babae,alam nio wala akong nilikha na bakla at tomboy!kaya huwag nio na gawin iyong masama na ginagawa nio at itigil nio na!!! TANDAAN NIO MGA MINAMAHAL KUNG MGA ANAK!!ITIGIL NIO NA AT HUWAG NIO NA GAWIN AT LUMAYO KAU SA MASAMA AT LUMAPIT LANG KAU SAAKIN NA AMA NA NASA LANGIT!!!!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: