Friday, May 9, 2014

Mga Pagbasa – Biyernes, Mayo 09, 2014

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 9, 1-20
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Juan 6, 52-59

Basahin at pakinggan →