Wednesday, December 18, 2013

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 18, 2013

Ika-18 ng Disyembre

Jeremias 23, 5-8
Salmo 71, 2. 12-13. 18-19

Mabubuhay s’yang marangal at sasagana kailanman.

Mateo 1, 18-24

« Basahin at Pakinggan »