Panalangin Para Sa Yumao (Takipsilim)

by Jeric · 7 comments

Panalangin sa Takipsilim

mula sa Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon (Liturhiya ng mga Oras)
Office of the Dead | Panalangin para sa Patay

Download (PDF): Panalangin Para sa Yumao

O Diyos, halina at ako’y tulungan.
– O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay.

Papuri sa ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
– Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.

AWIT

REFRAIN
Yahweh, alam kong Ika’y naririto.
Lagi na tuwina sa tabi ko.
Sa kapahamakan, inililigtas ako.
Sa buhay na walang hanggan, akay-akay Mo.

Puso ko’y ‘Yong nasiyasat, batid Mo ang lahat-lahat.
Ang aking mga panlulumo at ang aking mga pagtayo.
Kamay ko’y lagi Mong tangan, kahit sa bingit ng kamatayan.
Yakap MO ako sa ‘Yong bisig, kanlungan ko ang ‘Yong pag-ibig. (REFRAIN)

Pag-ibig Mo’y s’an tatakasan? Sa rurok ng langit ‘Ka’y nariyan.
Ikaw ang kaagapay saanman ako maglakbay.
Sa ningning man ng araw, hahantungan lagi ay Ikaw.
Yakap Mo ako sa ‘Yong bisig, kanlungan ko ang ‘Yong pag-ibig. (REFRAIN)

KODA
Sa buhay na walang hanggan, akay-akay Mo.

ANTIPONA 1: Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng masama. Babantayan niya ang iyong kaluluwa.

SALMO 121

(Tagapagtanggol ng kanyang bayan)

Sa gawi ng bundok, tumitingin ako,
Saang manggagaling ang aking saklolo?
Ang hangad kong tulong, sa Diyos magmumula,
Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa.

Huwag sana akong bayaang mabuwal,
Handang lagi siya sa pagsasanggalang.
Ang tagapagtanggol ng bayang Israel,
Hindi natutulog at palaging gising!

Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay,
Laging nasa piling, upang magsanggalang.
Di ka magdaramdam sa init ng araw,
Kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan.
Sa mga panganib, ikaw’y ililigtas
Nitong Panginoong, siyang mag-iingat.
Saanman naroon, ikaw’y iingatan,
Di ka maaano kahit na kailan.

(Papuri sa Ama at…)

ANTIPONA 1: Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng masama. Babantayan niya ang iyong kaluluwa.

Pages: 1 2

{ 7 comments… read them below or add one }

katherine January 16, 2014 at 12:39 pm

Hi!
Good afternoon. This is katherine po. Nasa vietnam po ako dito ako nagwowork. everyday po ako nakikinig sa gospel for the day dito sa site nyo. pero since december wala na po ako nakikita na update. Sana po meron araw araw. Mas maganda po kasi pakinggan in tagalog. mas naiintindihan ko po.

Gusto ko po malaman nyo na napakaganda po ng awit (from PANALANGIN PARA SA YUMAO) very touching po. lagi ko po pinakikinggan.

I hope to hear from u soon.

God Bless Us

katherine

Reply

Jeric Pena January 20, 2014 at 11:18 am

Katherine, maraming salamat sa iyong mensahe. Paumanhin din sa panandaliang pagkawala namin. Maaaring ninyo nang mapakinggan muli ang mga pagbasa dito.

Reply

Kevin September 5, 2014 at 3:40 pm

Salamat po dito..My lola died last week.. araw, tanghali, gabi, at madaling araw, I played this sa burol nya… ang pagdadasal lang para sa kaligtasan ng soul nya ang naging lakas ko para mabuhay pa.. laki po ng naitulong nito sakin

Reply

Kevin September 5, 2014 at 3:40 pm

Salamat po dito..My lola died last week.. araw, tanghali, gabi, at madaling araw, I played this sa burol nya… ang pagdadasal lang para sa kaligtasan ng soul nya ang naging lakas ko para mabuhay pa.. laki po ng naitulong nito sakin

Reply

Micah November 24, 2014 at 7:29 pm

Magandang araw po! Gusto ko po sang matutuhan itong kanta na ito sa piano o sa gitara. meron po ba kayong sheet music para sa kantang ito? Salamat po 🙂

Reply

Peping December 8, 2017 at 1:24 pm

Good Day, Thank you for coming out with this prayer. This is comforting and a memorable service to the dead. God bless.

Reply

Francisco Azupardo January 4, 2018 at 9:26 pm

Thank you for this night prayer sa mga namayapa…God bless

Reply

Leave a Comment