Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 2, 2019

Martes ng Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 19, 15-29
Salmo 25, 2. 3. 9-10. 11-12

Pag-ibig mong walang hangga’y lagi kong inaasahan.

Mateo 8, 23-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 1, 2019

Lunes Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 18, 16-33
Salmo 102, 1-2. 3-4. 8-9. 10-11

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 8, 18-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 30, 2019

Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

1 Hari 19, 16b. 19-21
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10. 11

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Galacia 5, 1. 13-18
Lucas 9, 51-62

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 29, 2019

Dakilang Kapistahan nina Apostol San Pedro at San Pablo

Mga Gawa 12, 1-11
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ang D’yos ang siyang nagligtas sa aking takot at sindak.

2 Timoteo 4, 6-8. 17-18
Mateo 16, 13-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 28, 2019

Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus (K)

Ezekiel 34, 11-16
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Roma 5, 5b-11
Lucas 15, 3-7

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 27, 2019

Huwebes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 16, 1-12. 15-16
Salmo 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Pasalamat tayo sa D’yos, kabutihan niya’y lubos.

Mateo 7, 21-29

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 26, 2019

Miyerkules ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 15, 1-12. 17-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 7, 15-20

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 25, 2019

Martes ng Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 13, 2. 5-18
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Mateo 7, 6. 12-14

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 24, 2019

Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ni San Juan Bautista

Isaias 49, 1-6
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Pinupuri kita, D’yos ko, dahil ako’y nilikha mo.

Mga Gawa 13, 22-26
Lucas 1, 57-66. 80

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 23, 2019

Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (K)

Genesis 14, 18-20
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

1 Corinto 11, 23-26
Lucas 9, 11b-17

Basahin at pakinggan →