Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Martes, Marso 24, 2020

Martes ng Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Ezekiel 47, 1-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

D’yos na makapangyariha’y kapiling nating kanlungan.

Juan 5, 1-16

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 23, 2020

Lunes sa Ika-4 na Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Isaias 65, 17-21
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11-12a. at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Juan 4, 43-54

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 22, 2020

Ikaapat na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (A)

1 Samuel 16, 1b. 6-7. 10-13a.
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Efeso 5, 8-14
Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Marso 21, 2020

Sabado sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Oseas 6, 1-6
Salmo 50, 3-4. 18-19. 20-21ab

Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain.

Lucas 18, 9-14

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Marso 20, 2020

Biyernes sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Oseas 14, 2-10
Salmo 80, 6k-8a. 8bk-9. 10-11ab. 14 at 17

Tinig ko’y iyong pakinggan, ang sabi ng Poong mahal.

Marcos 12, 28b-34

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Marso 19, 2020

Dakilang Kapistahan ni San Jose

2 Samuel 7, 4-5a. 12-14a. 16
Salmo 88, 2-3. 4-5. 27 at 29

Lahi niya’y walang wakas, kailanma’y hindi lilipas.

Roma 4, 13. 16-18. 22
Mateo 1, 16. 18-21. 24a

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 18, 2020

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Deuteronomio 4, 1. 5-9
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 17-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Marso 17, 2020

Martes sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

Daniel 3, 25. 34-43
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin.

Mateo 18, 21-25

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Marso 16, 2020

Lunes sa Ika-3 Linggo ng 40 Araw na Paghahanda

2 Hari 5, 1-15a
Salmo 41, 2. 3; Salmo 42, 3. 4

Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay.

Lucas 4, 24-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Marso 15, 2020

Ikatlong Linggo ng Apatnapung Araw ng Paghahanda (A)

Exodo 17, 3-7
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huway n’yo s’yang salungatin.

Roma 5, 1-2. 5-8
Juan 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Basahin at pakinggan →