Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 16, 2010

Huwebes sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 54, 1-10
Salmo 29, 2 at 4. 5-6. 11 at 12a at 13b

Poong sa aki’y nagligtas, ang dangal mo’y aking galak.

Lucas 7, 24-30.

Lectors: Jeric Peña at Roxanne Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 15, 2010

Miyerkules sa Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 45, 6b-8. 18. 21b-25
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lupang tigay’y ‘yong diligin, Poon, sa ‘yong pagdating.

Lucas 7, 19-23

Lectors: Jeric Peña at Roxanne Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 14, 2010

Paggunita kay San Juan de la Cruz

Sofonias 3, 1-2. 9-13
Salmo 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 at 23

Dukhang sa D’yos tumatawag ay kanyang inililigtas.

Mateo 21, 28-32

Lectors: Jeric Peña at Roxanne Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 13, 2010

Paggunita kay Santa Lucia

Mga Bilang 24, 2-7. 15-17a
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, ako’y gabayan mo sa landas patungo sa ‘yo.

Mateo 21, 23-27

Lectors: Jeric Peña at Roxanne Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Disyembre 12, 2010

Ikatlong Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 35, 1-6a. 10
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Halina, Panginoong D’yos upang kami ay matubos.

Santiago 5, 7-10
Mateo 11, 2-11

Lectors: Jeric Peña, Roxanne Peña, at Dianne Peña

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Disyembre 11, 2010

Sabado sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
Paggunita kay San Damaso I

Sirak 48, 1-4. 9-11
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Mateo 17, 10-13

Lector: Jeric Pena

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 10, 2010

Biyernes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 48, 17-19
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Mateo 11, 16-19

Lector: Jeric Pena

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Disyembre 09, 2010

Huwebes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Isaias 41, 13-20
Salmo 144, 1 at 9. 10-11. 12-13ab

Pag-ibig ng D’yos ay ganap, sa tanan s’ya’y nahahabag.

Mateo 11, 11-15.

Lector: Jeric Pena

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Disyembre 08, 2010

Dakilang Kapistahan ng Kalinis-linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria

Genesis 3, 9-15. 20
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Umawit sa D’yos ng awa, ang gawain n’ya’y dakila.

Efeso 1, 3-6. 11-12
Lucas 1, 26-38

Lector: Jeric Pena

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Disyembre 07, 2010

Martes sa Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon
Paggunita kay San Ambrosio

Isaias 40, 1-11
Salmo 95, 1-2. 3 at 10ak. 11-12. 13

Ang Poong D’yos ay darating upang tayo ay tubusin.

Mateo 18, 12-14

Lector: Jeric Pena

Basahin at pakinggan →