Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 18, 2019

Lunes ng Ika-6 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 4, 1-15, 25
Salmo 49, 1 at 8. 16bk-17. 20-21

Sa D’yos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod.

Marcos 8, 11-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 17, 2019

Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Jeremias 17, 5-8
Salmo 1, 1-2. 3. 4 at 6

Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina.

1 Corinto 15, 12. 16-20
Lucas 6, 17. 20-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 16, 2019

Sabado ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 3, 9-24
Salmo 89, 2. 3-4. 5-6. 12-13

Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman.

Marcos 8, 1-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 15, 2019

Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 3, 1-8
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 31-37

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Pebrero 14, 2019

Paggunita kina San Cirilo, Monghe at San Metodio, Obispo
Huwebes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 2, 18-25
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 24-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Pebrero 13, 2019

Miyerkules ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 2, 4b-9, 15-17
Salmo 103, 1-2a. 27-28. 29bk-30

Panginoo’y papurihin, aba kong sariling buhay.

Marcos 7, 14-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Pebrero 12, 2019

Martes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 1, 20 – 2, 4a
Salmo 8, 4-5. 6-7. 8-9

Maningning ang iyong ngalan, Poon, sa sangkalupaan.

Marcos 7, 1-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 11, 2019

Lunes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 1, 1-19
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Marcos 6, 53-56

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 10, 2019

Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Isaias 6, 1-2a. 3-8
Salmo 137, 1-2a. 2bk-3. 4-5. 7k-8

Poon, kita’y pupurihin sa harap ng mga anghel.

1 Corinto 15, 1-11
Lucas 5, 1-11

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 9, 2019

Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 13, 15-17. 20-21
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Marcos 6, 30-34

Basahin at pakinggan →