Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 18, 2018

Lunes ng Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 21, 1-16
Salmo 5, 2-3. 5-6. 7

Panginoon, ako’y dinggin, pagbigyan sa aking daing.

Mateo 5, 38-42

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 17, 2018

Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Ezekiel 17, 22-24
Salmo 91, 2-3. 13-14. 15-16

Totoong kalugud-lugod ang magpasalamat sa D’yos.

2 Corinto 5, 6-10
Marcos 4, 26-34

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 16, 2018

Sabado ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 19, 19-21
Salmo 15, 1-2a at 5. 7-8. 9-10

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Mateo 5, 33-37

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hunyo 15, 2018

Biyernes sa Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 19, 9a. 11-16
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Sa ganda mo’t kabutihan, kami’y iyong liwanagan.

Mateo 5, 27-32

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hunyo 14, 2018

Huwebes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 18, 41-46
Salmo 64, 10abkd. 10e-11. 12-13

O D’yos, dapat kang awitan, sa Sion ay papurihan.

Mateo 5, 20-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hunyo 13, 2018

Paggunita kay San Antonio de Padua, pari at pantas ng Simbahan
Miyerkules ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 18, 20-39
Salmo 15, 1-2a. 4. 5 at 8. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilikin.

Mateo 5, 17-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hunyo 12, 2018

Martes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 17, 7-16
Salmo 4, 2-3. 4-5. 7-8

Poon, sa ‘mi’y pasikatin, liwanag sa iyong piling.

Mateo 5, 13-16

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 11, 2018

Lunes ng Ika-10 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 17, 1-6
Salmo 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Mateo 5, 1-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hunyo 10, 2018

Ikasampung Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Genesis 3, 9-15
Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4k-6. 7-8

Sa piling ng Poong Diyos may pag-ibig at pagtubos.

2 Corinto 4, 13 – 5, 1
Marcos 3, 20-35

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 9, 2018

Kalinis-linisang Puso ng Birheng Maria

Isaias 61, 9-11
1 Samuel 2, 1. 4-5. 6-7. 8abkd

Diyos kong Tagapagligtas, pinupuri kitang wagas.

Lucas 2, 41-51

Basahin at pakinggan →