Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 21, 2018

Paggunita kay Papa San Pio X
Martes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 28, 1-10
Deuteronomio 32, 26-27ab. 27kd-28. 30. 35kd-36ab

Nasa pasya ng Maykapal ang buhay at kamatayan.

Mateo 19, 23-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 20, 2018

Paggunita kay San Bernardo, Abad at Pantas ng Simbahan
Lunes ng Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 24, 15-24
Deuteronomio 32, 18-19. 20. 21

Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang.

Mateo 19 16-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 19, 2018

Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Kawikaan 9, 1-6
Salmo 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Efeso 5, 15-20
Juan 6, 51-58

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 18, 2018

Sabado ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 18, 1-10. 13b. 30-32
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Mateo 19, 13-15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 17, 2018

Biyernes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 16, 59-63
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan.

Mateo 19, 3-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 16, 2018

Paggunita kay San Roque, Nagpapagaling
Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 12, 1-12
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 18, 21 – 19, 1

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 15, 2018

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 14, 2018

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir
Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 2, 8 – 3, 4
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 13, 2018

Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 1, 2-5. 24-28k
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Mateo 17, 22-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 12, 2018

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 19, 4-8
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Efeso 4, 30 – 5, 2
Juan 6, 41-51

Basahin at pakinggan →