Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 17, 2018

Biyernes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 16, 59-63
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

Galit ng D’yos ay naparam, pinatawad n’ya ang tanan.

Mateo 19, 3-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 16, 2018

Paggunita kay San Roque, Nagpapagaling
Huwebes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 12, 1-12
Salmo 77, 56-57. 58-59. 61-62

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Mateo 18, 21 – 19, 1

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 15, 2018

Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit ng Mahal na Birheng Maria

Pahayag 11, 19a; 12, 1-6. 10ab
Salmo 44, 10bk. 11. 12ab. 16

Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto’t ganda.

1 Corinto 15, 20-27
Lucas 1, 39-56

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Agosto 14, 2018

Paggunita kay San Maximiliano Maria Kolbe, pari at martir
Martes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 2, 8 – 3, 4
Salmo 118, 14. 24. 72. 103. 111. 131

O kay tamis na namnamin ang utos mong bigay sa ‘min.

Mateo 18, 1-5. 10. 12-14

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Agosto 13, 2018

Lunes ng Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Ezekiel 1, 2-5. 24-28k
Salmo 148, 1-2. 11-12ab. 12k-14a. 14bkd

Ang kadakilaan ng D’yos sa lupa’t langit ay lubos.

Mateo 17, 22-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Agosto 12, 2018

Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 19, 4-8
Salmo 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8. 9

Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Efeso 4, 30 – 5, 2
Juan 6, 41-51

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Agosto 11, 2018

Paggunita kay Santa Clara, dalaga
Sabado ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Habacuc 1, 12 – 2, 4
Salmo 9, 8-9. 10-11. 12-13

Tanang sa ‘yo dumudulog ay tunay na nalulugod.

Mateo 17, 14-20

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Agosto 10, 2018

Kapistahan ni San Lorenzo, Diyakono at Martir

2 Corinto 9, 6-10
Salmo 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Juan 12, 24-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 9, 2018

Huwebes ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 31, 31-34
Salmo 50, 12-13. 14-15. 18-19

Diyos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Mateo 16, 13-23

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 8, 2018

Paggunita kay Santo Domingo, pari
Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Jeremias 31, 1-7
Jeremias 31. 10. 11-12ab. 13

Pumapatnubay na Diyos ay Pastol na kumukupkop.

Mateo 15, 21-28

Basahin at pakinggan →
Page 2 of 236123...102030...Last »