Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 24, 2020

Paggunita kay San Francisco de Sales
Biyernes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 24, 3-21
Salmo 56, 2. 3-4. 6 at 11

Poon, kami’y kaawaan, at lagi mong kahabagan.

Marcos 3, 13-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 23, 2020

Huwebes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 18, 6-9; 19, 1-7
Salmo 55, 2-3. 9-10ab. 10k-11. 12-13

May tiwala ako sa D’yos, hindi ako matatakot

Marcos 3, 7-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 22, 2020

Miyerkules ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 17, 32-33. 37. 40-51
Salmo 143, 1. 2. 9-10

Ang Poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.

Marcos 3, 1-6

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Enero 21, 2020

Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir
Martes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 16, 1-13
Salmo 88, 20. 21-22. 27-28

Si David na aking lingkod ang hinirang kong ibinuklod.

Marcos 2, 23-28

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 20, 2020

Lunes ng Ikalawang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 15, 16-23
Salmo 49, 8-9. 16bk-17. 21 at 23

Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin n’yang lubos.

Marcos 2, 18-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Enero 19, 2020

Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (A)

Isaias 9, 1-6
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4. 5-6

Kahit saa’y namamalas, tagumpay ng Nagliligtas.

Efeso 1, 3-6. 15-18
Mateo 18, 1-5. 10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 18, 2020

Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 9, 1-4. 17-19; 10, 1a
Salmo 20, 2-3. 4-5. 6-7

Poon, ang bigay mong lakas, sa hari’y nagpapagalak.

Marcos 2, 13-17

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 17, 2020

Biyernes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 8, 4-7. 10-22a
Salmo 88, 16-17. 18-19

Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin.

Marcos 2, 1-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 16, 2020

Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 4, 1-11
Salmo 43, 10-11. 14-15. 24-25

Poon, kami’y ‘yong iligtas, pag-ibig mo’y di kukupas.

Marcos 1, 40-45

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 15, 2020

Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Samuel 3, 1-10. 19-20
Salmo 39, 2 at 5. 7-8a. 8b-9. 10

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 1, 29-39

Basahin at pakinggan →