Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 17, 2017

Paggunita kay Santa Isabel ng Unggaria, Namanata sa Diyos
Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 13, 1-9
Salmo 18, 2-3. 4-5

Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal.

Lucas 17, 26-37

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 16, 2017

Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 7, 22 – 8, 1
Salmo 118, 89. 90. 91. 130. 135. 175

Walang hanggan, Poong Diyos, Salita mong tumutubos.

Lucas 17, 20-25

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 15, 2017

Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 6, 1-11
Salmo 81, 3-4. 6-7

Magbangon ka, Poong Diyos, upang tanan ay masakop.

Lucas 17, 11-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 14, 2017

Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 2, 23-3, 9
Salmo 33, 2-3. 16-17. 18-19

Palagi kong pupurihin ang Dakilang Poon natin.

Lucas 17, 7-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 13, 2017

Lunes Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Karunungan 1, 1-7
Salmo 138, 1-3. 4-6. 7-8. 9-10

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 17, 1-6

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 12, 2017

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Karunungan 6, 12-16
Salmo 62, 2. 3-4. 5-6. 7-8

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

1 Tesalonica 4, 13-18
Mateo 25, 1-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 11, 2017

Paggunita kay San Martin ng Tours, obispo
Sabado ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 16, 3-9. 16. 22-27
Salmo 144, 2-3. 4-5. 10-11

Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.

Lucas 16, 9-15

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 10, 2017

Paggunita sa Dakilang Papa San Leon, pantas ng Simbahan
Biyernes ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 15, 14-21
Salmo 97, 1. 2-3ab. 3kd-4

Panginoong nagliligtas sa tanang bansa’y nahayag.

Lucas 16, 1-8

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 9, 2017

Kapistahan ng Pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma

Ezekiel 47, 1-2. 8-9. 12
Salmo 45, 2-3. 5-6. 8-9.

Sa bayan ng Dakilang D’yos batis n’ya’y may tuwang dulot.

1 Corinto 3, 9k-11. 16-17
Juan 2, 13-22

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 8, 2017

Miyerkules ng Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Roma 13, 8-10
Salmo 111, 1-2. 4-5. 9

Ang taong tunay na mat’wid ay mahabagi’t mabait.

Lucas 14, 25-33

Basahin at pakinggan →
Page 2 of 213123...102030...Last »