Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 12, 2018

Biyernes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 3, 7-14
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Lucas 11, 15-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 11, 2018

Huwebes ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 3, 1-5
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Lucas 11, 5-13

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 10, 2018

Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 2, 1-2. 7-14
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Lucas 11, 1-4

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 9, 2018

Martes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 1, 13-24
Salmo 138, 1-3. 13-14ab. 14k-15

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 38-42

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 8, 2018

Lunes ng Ika-27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 1, 6-12
Salmo 110, 1-2. 7-8. 9 at 10k

Pangako ng Poon nati’y lagi nating gunitain.

Lucas 10, 25-37

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 7, 2018

Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Genesis 2, 18-24
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5. 6

Tayo nawa ay basbasan ng Poon magpakailanman.

Hebreo 2, 9-11
Marcos 10, 2-16

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 6, 2018

Sabado ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 42, 1-3. 5-6. 12-16
Salmo 118, 66. 71. 75. 91. 125. 130

Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako.

Lucas 10, 17-24

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 5, 2018

Biyernes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 38, 1. 12-21; 40, 3-5
Salmo 138, 1-3. 7-8. 9-10. 13-14ab

Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan.

Lucas 10, 13-16

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 04, 2018

Huwebes ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)
Paggunita kay San Francisco de Assisi

Job 19, 21-27
Salmo 26, 7-8a. 8b-9abk. 13-14

Makikita ang Maykapal sa kanyang lupang hinirang.

Lucas 10, 1-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 3, 2018

Miyerkules ng Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Job 9, 1-12. 14-16
Salmo 87, 10bk-11. 12-13. 14-15

Panginoon, ako’y dinggin sa pagsamo ko’t dalangin.

Lucas 9, 57-62

Basahin at pakinggan →