Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 26, 2018

Biyernes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 4, 1-6
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumulog sa iyo.

Lucas 12, 54-59

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 25, 2018

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 3, 14-21
Salmo 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Lucas 12, 49-53

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 24, 2018

Miyerkules ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 3, 2-12
Isaias 12, 2-3. 4bkd. 5-6

May galak tayong sumalok sa batis ng Manunubos.

Lucas 12, 39-48

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Oktubre 23, 2018

Martes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Efeso 2, 12-22
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ang Poo’y nagsasalita na bayan n’ya’y papayapa.

Lucas 12, 35-38

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Oktubre 22, 2018

Lunes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 2, 1-10
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Tayo’y sa D’yos, sa D’yos lamang, tayong lahat na nilalang.

Lucas 12, 13-21

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Oktubre 21, 2018

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Isaias 53, 10-11
Salmo 32, 4-5. 18-19. 20 at 22

Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo’y aming hilig.

Hebreo 4, 14-16
Marcos 10, 42-45

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 20, 2018

Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 1, 15-23
Salmo 8, 2-3a. 4-5. 6-7

Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo.

Lucas 12, 8-12

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Oktubre 19, 2018

Biyernes ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 1, 11-14
Salmo 32, 1-2. 4-5. 12-13

Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng D’yos.

Lucas 12, 1-7

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 18, 2018

Kapistahan ni San Lucas, Manunulat ng Mabuting Balita

2 Timoteo 4, 10-17b
Salmo 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Talastas ng mga tao dakilang paghahari mo.

Lucas 10, 1-9

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 17, 2018

Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir
Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 5, 18-25
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Lucas 11, 42-46

Basahin at pakinggan →