Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 18, 2019

Miyerkules ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 3, 14-16
Salmo 110, 1-2. 3-4. 5-6

Gawa’y napakadakila ng Panginoong Lumikha.

Lucas 7, 31-35

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 17, 2019

Martes ng Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 3, 1-13
Salmo 100, 1-2ab. 2kd-3ab. 5. 6

Malinis na pamumuhay ang aking pagsisikapan.

Lucas 7, 11-17

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 16, 2019

Paggunita kina Papa San Cornelio at Obispo San Cipriano, mga martir
Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 2, 1-8
Salmo 27, 2. 7. 8-9

Ang Poon ay papurihan, ako’y kanyang tinulungan.

Lucas 7, 1-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Setyembre 15, 2019

Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Exodo 32, 7-11. 13-14
Salmo 50, 3-4. 12-13. 17 at 19

Babalik ako sa Ama, pagkat ako’y nagkasala.

1 Timoteo 1, 12-17
Lucas 15, 1-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Setyembre 14, 2019

Kapistahan ng Pagtatampok sa Krus na Banal

Mga Bilang 21, 4b-9
Salmo 77, 1-2. 34-35. 36-37. 38

Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng D’yos.

Filipos 2, 6-11
Juan 3, 13-17

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Setyembre 13, 2019

Paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Simbahan
Biyernes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

1 Timoteo 1, 1-2. 12-14
Salmo 15, 1-2a. at 5. 7-8. 11

D’yos ko, aking kapalara’y manahin ang iyong buhay.

Lucas 6, 39-42

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Setyembre 12, 2019

Huwebes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 3, 12-17
Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6

Kayong lahat na may buhay, papurihan ang Maykapal.

Lucas 6, 27-38

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Setyembre 11, 2019

Miyerkules ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 3, 1-11
Salmo 144, 2-3. 10-11. 12-13ab

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 20-26

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Setyembre 10, 2019

Martes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 2, 6-15
Salmo 144, 1-2. 8-9. 10-11

Ang Diyos ay mapagmahal, tana’y pinauunlakan.

Lucas 6, 12-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Setyembre 9, 2019

Lunes ng Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Colosas 1, 24 – 2, 3
Salmo 61, 6-7. 9

Kaligtasa’t karangalan ay buhat sa Diyos lamang.

Lucas 6, 6-11

Basahin at pakinggan →