Mga Pagbasa Ngayong Linggo
Mass Readings for the Week

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 23, 2019

Martes ng Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 14, 21 – 15, 1
Exodo 15, 8-9. 10 at 12. 17

Poon ay ating awitan sa kinamtan n’yang tagumpay.

Mateo 12, 46-50

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 22, 2019

Paggunita kay Santa Maria Magdalena

Awit ni Solomon 3, 1-4a
Salmo 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9

Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang.

Juan 20, 1-2. 11-18

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 21, 2019

Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Genesis 18, 1-10a
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Sino ba ang tatanggapin sa templo ng Poon natin?

Colosas 1, 24-28

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Hulyo 20, 2019

Sabado ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 12, 37-42
Salmo 135, 1 at 23-24. 10-12. 13-15

Ang pag-ibig ng Maykapal ay tunay na walang hanggan.

Mateo 12, 14-21

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Hulyo 19, 2019

Biyernes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 11, 101-12. 14
Salmo 115, 12-13. 15-16bk. 17-18

Sa Panginoong tumubos kalis ng inumi’y handog.

Mateo 12, 1-8

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Hulyo 18, 2019

Huwebes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 13-20
Slamo 104, 1 at 5. 8-9. 24-25. 26-27

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Mateo 11, 28-30

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Hulyo 17, 2019

Miyerkules ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 3, 1-6. 9-12
Salmo 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ang ating mahabaging D’yos ay nagmamagandang-loob.

Mateo 11, 25-27

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Hulyo 16, 2019

Martes ng Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Exodo 2, 1-15a
Salmo 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Mateo 11, 20-24

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Hulyo 15, 2019

Paggunita kay San Buenaventura, obispo at pantas ng Simbahan
Lunes ng Ika-15 Linggo a Karaniwang Panahon (I)

Exodo 1, 8-14. 22
Salmo 123, 1-3. 4-6. 7-8

Sa pangalan ng Maykapal, tayo ay tinutulungan.

Mateo 10, 34 – 11, 1

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Hulyo 14, 2019

Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)

Deuteronomio 30, 10-14
Salmo 68, 14 at 17. 30-31. 33-34. 36ab at 37

Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay nang lubos.

Colosas 1, 15-20
Lucas 10, 25-37

Basahin at pakinggan →