Mga Pagbasa

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 02, 2015

Play

Kapistahan ng Pagdadala kay Hesus na Panginoon sa Templo

Malakias 3, 1-4
Salmo 23, 7. 8. 9. 10

D’yos na makapangyariha’y dakilang hari kailanman.

Hebreo 2, 14-18
Lucas 2, 22-40

Mga Pagbasa – Linggo, Pebrero 01, 2015

Play

Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 18, 15-20
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

1 Corinto 7, 32-35
Marcos 1, 21-28

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 31, 2015

Play

Sabado ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
Paggunita kay San Juan Bosco

Hebreo 11, 1-2. 8-19
Lucas 1, 69-70. 71-72. 73-75

Poong Diyos ay purihin, nilingap n’ya ang Israel.

Marcos 4: 35-41

Mga Pagbasa – Biyernes, Enero 30, 2015

Play

Biyernes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 32-39
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Marcos 4, 26-34

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 29, 2015

Play

Huwebes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 19-25
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Marcos 4, 21-25

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 28, 2015

Play

Miyerkules ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)
Paggunita kay Santo Tomas de Aquino

Hebreo 10, 11-18
Salmo 109. 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggang katulad ni Melquisedec.

Marcos 4, 1-20

Mga Pagbasa – Martes, Enero 27, 2015

Play

Martes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 1-10
Salmo 39, 2 at 4ab. 7-8a. 10. 11

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 31-35

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 26, 2015

Play

Paggunita kina San Timoteo at San Tito

2 Timoteo 1, 1-8
Salmo 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10

Sa lahat ay ipahayag gawa ng Poong nagligtas.

Marcos 3, 22-30

Page 1 of 124123...102030...Last »