Mga Pagbasa – Miyerkules, Marso 25, 2020

March 25, 2020

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN

Dahil sa tapat na pagsunod ng Pinagpalang Birhen Maria, nagkatawang-tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng Pagkakatawang-tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng Anak na naging tao.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, pagpalain mo kami sa araw-araw.

Ang Simbahan nawa’y makita bilang kumikilos na buhay na Katawan ni Jesu-Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong may mabubuting kalooban nawa’y maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga siyentipiko at teknologo nawa’y magsikap nang may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga inang nagdadalantao nawa’y masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang Anak, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y mapatawad sa kanilang mga kasalanan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama ng Salitang Nagkatawang-tao,
inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay, na ginawang banal ng iyong Anak, na aming kapatid sa pananampalataya, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan.

Amen.

Pages: 1 2

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez March 22, 2019 at 4:40 am

Reflection: The Solemnity of the Annunciation in this Easter Season celebrates the Mystery of the Incarnation, when God became man, the Word-made-flesh, and suffered, died, and rose again for our sake and for our salvation. In the First Reading (Isaiah 7:10-14; 8:10), the Prophet Isaiah reminds the disobedient yet exhausted King Ahaz not to weary the Lord’s command in asking for a sign, because God will be obeyed by the Virgin’s willingness to give birth to Immanuel, God-with-us. That is why in the Gospel (Luke 1:26-38), the Archangel Saint Gabriel announces to the Blessed Virgin Mary that she would give birth to a child, who is the Savior of the world. At first, Mary questioned on this announcement. But then the Archangel explained to her that she would conceive the Son of God by the power of the Holy Spirit. At this, Mary accepted the word of God with faith, humility, and obedience. Because of her Fiat, her proclamation of ‘Yes,’ God’s plan of salvation was fulfilled. He became man and lived among us. He taught us with his words of preaching and performed many miracles. And most of all, he suffered, died, and rose again and victoriously triumphs over sin and death. This is the person of Jesus Christ, who is both human and divine. God continues to reveal himself to us in the people, things, places, signs, etc. He always reminds us to believe in him, obey his commandments, and perform good works. In the Second Reading (Hebrews 10:4-10), the author of the Letter to the Hebrews reminds us of obedience to the Lord’s will far more than holocausts and sacrifices. We should do this to honor Christ who though divine, humbled himself into humanity and submitted to the divine will of God the Father. Because of this, he has been raised from the dead, proving that Yahweh’s plan for our salvation has prevailed. Likewise this all happened because Mary opened her heart to this divine plan and carried it out. So as we journey down this Easter road, like the Blessed Mother, let us faithfully, humbly, and obediently accept the divine will.

Reply

Mark Jefferson Magno March 22, 2020 at 6:40 pm

Ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa Panginoon.

Reply

Liberty C.Baligod March 25, 2020 at 6:16 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

FRANCISCO AZUPARDO March 25, 2020 at 9:26 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jeric March 25, 2020 at 1:21 pm

Pasensya na po kayo. Naitama na po ang typographical error sa pagbasa sa itaas. Pakiusap na lamang po na ipagbigay alam sa amin kung may makita pa kayong kamalian sa aming ipost. Inaayos naman po ito sa lalong madaling panahon.

Patungkol naman po sa podcast o recording, 2015 pa po natigil ang regular na produksiyon nito dahil sa kawalan ng manpower. Mahabang panahon po kasi ang kinakailangan upang makapag-produce ng pang-araw-araw na podcast. Hindi na po ito kaya ng aming grupo sa kasalukuyan. Kaya naman po muli lang po namin ipina-publish kung ano po ang mga na-i-record na noong nakalipas. Minabuti naman po naming ilathala ang mismong teksto ng mga pagbasa upang makatulong pa rin sa inyong sariling panalangin.

Hinahangad po namin ang iyong pag-unawa.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: