Tagalog Catholic Resources
Tagalog Catechism • Tagalog Prayers

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 28, 2020

by Jeric on February 28, 2020 · 8 comments

in Tagalog Mass Readings

Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo

Isaias 58, 1-9a
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

D’yos ko, iyong tinatanggap
pakumbaba’t pusong tapat.

Mateo 9, 14-15


UNANG PAGBASA
Isaias 58, 1-9a

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ito ang sinasabi ng Panginoon:
“Ikaw ay sumigaw nang ubos-lakas,
ang sala ng bayan ko sa kanila’y ihayag.
Sinasamba ako,
kunwa’y hinahanap, sinusundan-sundan,
parang natutuwang ang kalooban ko’y kanilang malaman;
ibig palabasin na ang gawain nila ay matuwid,
at di lumilihis sa mga tuntuning aking ibinigay.
Wari’y natutuwang sa aki’y sumamba.
At ang hinihingi’y hatol na matuwid.”
Ang tanong ng mga tao, “Bakit ang pag aayuno nati’y
di pansin ng Panginoon?
Nagugutom lang tayo ngunit walang kabuluhan.”
ang sagot ng Panginoon,
“Pansariling kapakanan pa rin
ang pangunang layunin sa pag-aayuno,
habang ang nag-aayuno’y patuloy na inaapi ang mahihirap.
Ang pag-aayuno ninyo’y
humahantong lamang sa alitan
hanggang kayu-kayo’y nag-aaway-away.
Kung ang pag-aayunong ginagawa ninyo
ay gayun din lamang,
ang inyong pagtawag
ay tiyak na hindi pakikinggan.
Sa inyong pag-aayuno
pinahihirapan ninyo ang inyong sarili.
Yumuyuko kayong parang damong hinihipan ng hangin.
Nagdaramit kayo ng sako at nahihiga sa abo,
pag-aayuno na ba iyan?
Akala ba ninyo’y nasisiyahan ako riyan?
Ito ang gusto kong gawin ninyo:
tigilan na ninyo ang pang-aalipin;
sa halip ay pairalin ang katarungan;
ang mga api’y palayain ninyo at tulungan.
Ang mga nagugutom ay inyong pakanin,
patuluyin sa inyong tahanan ang walang tirahan.
Yaong mga tao
na halos hubad na ay inyong paramtan,
ang iyong pagtulong
sa mga kasama ay huwag tatalikdan.
At kung magkagayon,
matutulad kayo sa bukang-liwayway.
hindi maglalao’t
gagaling ang inyong dugat sa katawan,
ako’y laging sasainyo,
ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar.
Sa araw na iyon.
diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo,
pag kayo’y tumawag,
ako’y tutugon agad.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 18-19

Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumhan
at ipatawad mo yaring kasalanan!
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang pagsalansang ko ay kinikilala,
laging nasa isip ko at alaala.
Sa iyo lang ako nagkasalang tunay,
at ang nagawa ko’y di mo nagustuhan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Hindi mo na nais ang mga panghandog;
sa haing sinunog di ka nalulugod.
Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat
ay ang pakumbaba’t pusong mapagtapat.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: D’yos ko, iyong tinatanggap pakumbaba’t pusong tapat.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Amos 5, 14

Matuwid ang dapat gawin,
Masama’y iwasan natin,
at tayo ay bubuhayin;
ang Diyos ay sasaatin,
atin s’yang makakapiling.

MABUTING BALITA
Mateo 9, 14-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong Panahong iyon, lumapit kay Hesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, “Malimit kaming mag-aayuno, gayun din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?” Sumagot siya, “Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Previous post:

Next post:

{ 8 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno February 18, 2020 at 4:49 pm

Ngayon ay Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo.
Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Jesukristo.

Reply

Barbara silvia February 28, 2020 at 5:27 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo,AMEN.

Reply

Lilian Saltore February 28, 2020 at 5:59 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo

Reply

Liberty C.Baligod February 28, 2020 at 6:12 am

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

FRANCISCO AZUPARDO February 28, 2020 at 7:38 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Flordeliza Cruz February 28, 2020 at 9:09 am

Maraming salamat po sa pagdadagdag nyo ng PANALANGIN NG BAYAN sa araw-araw na pagbasa. Kumpleto na po ang guide naming mga lektor at commentator sa aming paglilingkod sa Banal na Misa. Mabuhay po ang awitatpapuri.com.

Reply

jerry j.antipuesto February 28, 2020 at 4:03 pm

pinupuri ka namin panginoong jesukristo…amen

Reply

Dong February 28, 2020 at 11:19 pm

Salamat panginoong hesukristo nazareno

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: