Mga Pagbasa – Sabado, Pebrero 8, 2020

by Jeric on February 8, 2020 · 3 comments

in Tagalog Mass Readings

Sabado ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

1 Hari 3, 4-13
Salmo 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14

Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.

Marcos 6, 30-34

UNANG PAGBASA
1 Hari 3, 4-13

Pagbasa mula sa unang aklat ng mga Hari
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya’y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. “Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo!” wika sa kanya.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Sumagot si Solomon: “Kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David, bagaman ako’y bata pa’t walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki?”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya’t sinabi sa kanya: “Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo’y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi: kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 118, 9. 10. 11. 12. 13. 14

Tugon: Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Paano ba iingatang maging wagas yaong buhay,
yaong buhay na binata sa kaniyang kabataan?
Ang tugon ay: “Sumunod s’ya sa banal mong kautusan.”
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.
Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran,
sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang banal mong kautusa’y sa puso ko iingatan,
upang hindi magkasala laban sa ‘yo kailanman.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Pupurihin kita, Poon, ika’y aking pupurihin,
ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang lahat mong mga utos na sa aki’y ibinigay
palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan
higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Tugon: Ang lahat ng ‘yong tuntunin ay ituro mo sa akin.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan,
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 30-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Noong panahong iyon, bumalik kay Hesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Kaya’t sinabi niya sa mga ito, “Magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo nang kaunti.” Umalis silang lulan ng bangka, at nagpunta nga sa isang ilang na dako.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya’t mula sa lahat ng bayan, ang mga tao’y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan nin Hesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Hesus, nakita niya ang napakaraming tao; nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay.
(c) Awit at Papuri Communications - www.awitatpapuri.com
Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Previous post:

Next post:

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 22, 2020 at 4:23 pm

Ngayon ay Sabado sa ikaapat na linggo ng karaniwang panahon.
Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Francisco Azupardo February 8, 2020 at 8:22 am

Salamat sa Diyos! Amen!

Reply

Jerry February 9, 2020 at 8:55 pm

Salamat sa Diyos.Pinupuri ka namin Panginoong Hesucristo .Amen

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: