Thursday, August 8, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Agosto 8, 2019

Paggunita kay Santo Domingo, pari
Huwebes ng Ika-18 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 20, 1-13
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Mateo 16, 13-23

Basahin at pakinggan →