Wednesday, August 7, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Agosto 7, 2019

Miyerkules ng Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Mga Bilang 13, 1-2. 25 – 14, 1. 26-29. 34-35
Salmo 105, 6-7a. 13-14. 21-22. 23

Panginoong masintahin ang bayan mo’y gunitain.

Mateo 15, 21-28

Basahin at pakinggan →