Monday, June 10, 2019

Mga Pagbasa – Lunes, Hunyo 10, 2019

Paggunita sa Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanan

Mga Gawa 1, 12-14
Judith 13, 18 bkde, 19

Dinggin ang ulat sa inyong mabuting bagay, O lungsod ng Diyos.

Juan 19, 25-34

Basahin at pakinggan →