Saturday, June 8, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Hunyo 8, 2019

Sabado sa Ika-7 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 28, 16-20. 30-31
Salmo 10, 4. 5. at 7

Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati.

Juan 21, 20-25

Basahin at pakinggan →