Monday, April 29, 2019

Mga Pagbasa – Lunes, Abril 29, 2019

Paggunita kay Santa Catalina de Siena, dalaga at pantas ng Simbahan
Lunes sa Ika-2 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay

Mga Gawa 4, 23-31
Salmo 2, 1-3. 4-6. 7-9

Mapalad ang may tiwala sa Panginoong Dakila.

Juan 3, 1-8

Basahin at pakinggan →