Friday, February 15, 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 15, 2019

Biyernes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 3, 1-8
Salmo 31, 1-2. 5. 6. 7

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Marcos 7, 31-37

Basahin at pakinggan →