Monday, February 11, 2019

Mga Pagbasa – Lunes, Pebrero 11, 2019

Lunes ng Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Genesis 1, 1-19
Salmo 103, 1-2a. 5-6. 10 at 12. 24 at 35k

Ang Poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.

Marcos 6, 53-56

Basahin at pakinggan →