Friday, February 8, 2019

Mga Pagbasa – Biyernes, Pebrero 8, 2019

Biyernes ng Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 13, 1-8
Salmo 26, 1. 3. 5. 8b-9abk

Panginoo’y aking tanglaw, siya’y aking kaligtasan.

Marcos 6, 14-29

Basahin at pakinggan →