Tuesday, January 29, 2019

Mga Pagbasa – Martes, Enero 29, 2019

Martes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 1-10
Salmo 39, 2 at 4ab. 7-8a. 10. 11

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 31-35

Basahin at pakinggan →