Monday, January 21, 2019

Mga Pagbasa – Lunes, Enero 21, 2019

Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir
Lunes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 5, 1-10
Salmo 109, 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Marcos 2, 18-22

Basahin at pakinggan →