Thursday, January 17, 2019

Mga Pagbasa – Huwebes, Enero 17, 2019

Paggunita kay San Antonio, Abad
Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 3, 7-14
Salmo 94, 6-7. 8-9. 10-11

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Marcos 1, 40-45

Basahin at pakinggan →