Tuesday, January 15, 2019

Mga Pagbasa – Martes, Enero 15, 2019

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 5-12
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Marcos 1, 21b-28

Basahin at pakinggan →