Saturday, January 12, 2019

Mga Pagbasa – Sabado, Enero 12, 2019

Sabado Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 5, 14-21
Salmo 149, 1-2. 3-4. 5 at 6a at 9b

Panginoo’y nagagalak
sa hirang n’yang mga anak.

Juan 3, 22-30

Basahin at pakinggan →