Wednesday, January 9, 2019

Mga Pagbasa – Miyerkules, Enero 9, 2019

Miyerkules Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 11-18
Salmo 71, 2. 10-11. 12-13

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 45-52

Basahin at pakinggan →