Tuesday, January 8, 2019

Mga Pagbasa – Martes, Enero 8, 2019

Martes Kasunod ng Pagpapakita ng Panginoon

1 Juan 4, 7-10
Salmo 71, 2. 3-4ab. 7-8

Poon, maglilingkod sa ‘yo
tanang bansa nitong mundo.

Marcos 6, 34-44

Basahin at pakinggan →