Monday, December 31, 2018

Mga Pagbasa – Lunes, Disyembre 31, 2018

Ika-7 Araw ng Pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang

1 Juan 2, 18-21
Salmo 95, 1-2. 11-12. 13

Magalak ang kalangitan, at daigdig ay magdiwang.

Juan 1, 1-18

Basahin at pakinggan →