Friday, December 21, 2018

Mga Pagbasa – Biyernes, Disyembre 21, 2018

Ika-21 ng Disyembre sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon

Awit 2, 8-14
Salmo 32, 2-3. 11-12. 20-21

Panginoo’y papurihan ng tapat n’yang sambayanan.

Lucas 1, 39-45

Basahin at pakinggan →