November 2018

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 20, 2018

Martes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 3, 1-6. 14-22
Salmo 14, 2-3ab. 3kd-4ab. 5

Luluklok ang nagtagumpay, kasalo ko habambuhay.

Lucas 19, 1-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 19, 2018

Lunes ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 1, 1-4; 2, 1-5a
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Kakain ang magwawagi sa puno ng buhay lagi.

Lucas 18, 35-43

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 18, 2018

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Daniel 12, 1-3
Salmo 15, 5 at 8. 9-10. 11

D’yos ko, ang aking dalangi’y ako’y iyong tangkilin.

Hebreo 10, 11-14. 18
Marcos 13, 24-32

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Sabado, Nobyembre 17, 2018

Paggunita kay Santa Isabel ng Unggaria, Namanata sa Diyos
Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

3 Juan 5-8
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Lucas 18, 1-8

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Biyernes, Nobyembre 16, 2018

Biyernes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

2 Juan 4-9
Salmo 118, 1. 2. 10. 11. 17. 18

Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos.

Lucas 17, 26-37

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Huwebes, Nobyembre 15, 2018

Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filemon 7-20
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Lucas 17, 20-25

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Miyerkules, Nobyembre 14, 2018

Miyerkules ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 3, 1-7
Salmo 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Lucas 17, 11-19

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Martes, Nobyembre 13, 2018

Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 2, 1-8. 11-14
Salmo 36, 3-4. 18 at 23. 27 at 29

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Lucas 17, 7-10

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Lunes, Nobyembre 12, 2018

Paggunita kay San Josafat, obispo at martir
Lunes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 1, 1-9
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Lucas 17, 1-6

Basahin at pakinggan →

Mga Pagbasa – Linggo, Nobyembre 11, 2018

Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

1 Hari 17, 10-16
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Kalul’wa ko, ‘yong purihin ang Panginoong butihin.

Hebreo 9, 24-28
Marcos 12, 38-44

Basahin at pakinggan →