Thursday, October 25, 2018

Mga Pagbasa – Huwebes, Oktubre 25, 2018

Huwebes ng Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 3, 14-21
Salmo 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19

Awa’t pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaa’y lubos.

Lucas 12, 49-53

Basahin at pakinggan →