Saturday, October 20, 2018

Mga Pagbasa – Sabado, Oktubre 20, 2018

Sabado ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Efeso 1, 15-23
Salmo 8, 2-3a. 4-5. 6-7

Pinamahala sa tao ang lahat ng nasa mundo.

Lucas 12, 8-12

Basahin at pakinggan →