Wednesday, October 17, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 17, 2018

Paggunita kay San Ignacio Antioquia, obispo at martir
Miyerkules ng Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 5, 18-25
Salmo 1, 1-2. 3. 4. at 6

Ang sumusunod sa Poon ay sa liwanag hahantong.

Lucas 11, 42-46

Basahin at pakinggan →