Wednesday, October 10, 2018

Mga Pagbasa – Miyerkules, Oktubre 10, 2018

Miyerkules ng Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Galacia 2, 1-2. 7-14
Salmo 116, 1. 2

Humayo’t dalhin sa tanan Mabuting Balitang aral.

Lucas 11, 1-4

Basahin at pakinggan →